Kaddio Formulär

Automatisera utskick av formulär och hälsodeklarationer. I Kaddio kan du både använda standardformulär och skapa dina egna. Skicka journalformulär automatiskt vid bokning och få svaren direkt till journalen.

Product screenshot

Detaljer

Standardformulär

Ladda ner, editera och skicka de vanligaste standardformulären direkt från Kaddio.

Skapa formulär

Utforma formulär så som du vill. Använd olika svarstyper, som fritext, skala, numeriskt värde och flerval. Välj hur Kaddio ska räkna ut resultatet, till exempel som summa eller medelvärde. Sätt och benämn gränser för att få en snabb översikt av resultatet.

Skicka journalformulär

Skicka journalformulär automatiskt i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas i journalen.

Skicka skattningsformulär

Skicka skattningsformulär och hälsodeklarationer via e-post och sms.

Dela mallar

Dela mallar för formulär och brev med andra organisationer som använder Kaddio.