Faktureringssystem

Fakturaunderlag skapas automatiskt utifrån bokade tider eller journalanteckningar. Du kan också skapa fristående fakturor. Alla fakturor sparas i Kaddio.

Funktioner
Fakturaunderlag Kaddio skapar automatiskt fakturaunderlag utifrån bokningar eller journalanteckningar.
Skicka fakturor Skicka dina fakturor med post, e-post, via Kaddios chat eller e-faktura.
Påminnelsefaktura Skicka påminnelsefakturor automatiskt eller manuellt.
Automatisk avprickning Kaddio prickar av fakturor automatiskt när kunden betalar via bankgiro.
E-faktura Skicka e-fakturor med Kaddio enligt EU-standarden PEPPOL.
Samfakturering Fakturera för flera klienter till ett företag, till exempel ett gruppboende eller försäkringsbolag.
Inkassoexport Exportera ej betalda fakturor som sedan kan importeras till ett inkassoföretag.
Bokföring Exportera fakturor som SIE-fil eller CSV-fil för uppladdning i ett bokföringsprogram.
Valutor Skicka fakturor i världens 33 vanligaste valutor, med automatiska växelkurser som uppdateras varje dag från ECB. Kaddio bokför automatiskt valutakursvinster och valutakursförluster i SIE-exporten.
Kaddio används av yrkesverksamma som bland annat är Psykolog, Fysioterapeut, Läkare, Naprapat, Kiropraktor, Osteopat, Massör, Psykoterapeut, Dietist, Sjuksköterska, Personlig tränare, Hälsocoach och Veterinär.


Fler funktioner i Kaddio


kaddio.com använder inga kakor och vi spårar dig inte.