Formulär och Enkäter

Hur mår klienten innan er första träff? Hur nöjda är dina klienter efter behandling? Med de två modulerna Journalformulär och Enkäter kan du smidigt samla in svaren digitalt. Formulär är kopplade till en specifik klient, och skickas ut antingen automatiskt vid bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas direkt i journalen. Enkäter passa bra för utvärdering. Frågorna skickas ut till en grupp personer och svaren sammanställs anonymt på gruppnivå. Både formulär och enkäter kan du utforma som du vill.

Funktioner
Skapa formulär och enkäter Utforma skattningformulär/hälsodeklarationer/utvärderingsenkäter så som du vill.
Olika svarsalternativ Välj mellan bland annat: fritext, skala, numeriskt värde, flerval.
Utskick Skicka länk till formuläret och enkäten antingen via sms eller mail. Formulär kan du också fylla i direkt i journalen.
Gränser och beräkningar Välj ifall Kaddio ska räkna ut summa eller medelvärde för de frågealternativ då det är möjligt. Sätt och benämn gränser för snabbare översikt över vad resultatet betyder.
Formulär sparas direkt i journalen Så snart formuläret är ifyllt sparas det i journalen.
Skicka ut formulär automatiskt vid bokning Koppla ett visst formulär till en behandlingsform så får klienten ett mail eller sms med länk till formuläret när klienten bokat en tid.
Skicka enkät utifrån bokningar Skicka enkäten till de klienter som haft en bokning inom ett visst tidsintervall.
Skicka enkät utifrån grupp Skicka enkäten till klienter eller behandlare baserat på vilken grupp de tillhör.
Enkäter ger anonyma svara Alla svar som samlas in via enkäter är anonyma och kan inte kan inte kopplas till någon specifik klient eller behandlare.
Kaddio används av yrkesverksamma som bland annat är Psykolog, Fysioterapeut, Läkare, Naprapat, Kiropraktor, Osteopat, Massör, Psykoterapeut, Dietist, Sjuksköterska, Personlig tränare, Hälsocoach och Veterinär.


Fler funktioner i Kaddio


kaddio.com använder inga kakor och vi spårar dig inte.