Uppgifter

Kaddio Uppgifter

Gör din egen att-göra-lista eller delegera till någon annan.

Detaljer

Skapa uppgifter

Skapa en checklista för saker som ska göras.

Deadline

Sätt en sista dag och tid som uppgiften ska vara gjord.

Delegering

Delegera uppgifter till kollegor

Påminnelse

Kaddio notifierar när du får en uppgift delegerad till dig eller om din uppgift är nära deadline.

Prioritet

Markera vilka uppgifter som är prioriterade.

Historik

Se uppgifter som är avklarade.