Journalsystem

Kaddio Journal

Kaddio Journal är journalsystemet som har allt du behöver för att dokumentera verksamheten och journalföra klienter. Ett komplett journalsystem för vård helt enkelt.

Dokumentera
Journalför på ett säkert sätt, där och när du vill. Slipp pappershantering, pärmar och backup.
Anpassa
Utforma mallar för journalanteckningar utifrån verksamhetens behov.
Kontrollera
Styr åtkomst till klienter och journaler. Du bestämmer själv vem som kommer åt vad.
Kaddio Journalsystem

Detaljer

Anteckningsmallar

Skapa dina egna mallar för journalanteckningar så de passar din verksamhet. Välj dina egna sökord/rubriker. Använd malltext, fraser, filuppladdning och mer.

Journalformulär

Skapa dina egna formulär eller använd vanligt förekommande standardformulär direkt från Kaddio. Skicka skattningsformulär och hälsodeklarationer via e-post och sms. Journalformulär kan skickas automatiskt i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas i journalen.

Brev och remisser

Skapa brev, remisser, remissvar och intyg. Skicka med post, via Kaddios chat eller ladda ner som PDF.

ICD-10

Sök med kod eller fritext och lägg till diagnoser i varje journalanteckning.

Behörigheter

Välj om alla i verksamheten ska kunna läsa klienters journal eller om behörigheten ska begränsas till vissa behandlare.

Rita på standardbilder

Rita på Kaddios standardbilder för att dokumentera till exempel var klienten upplever smärta.

Rita på egna bilder

Ladda upp egna bilder att rita på så att det passar din verksamhet.

Lista osignerade anteckningar

Håll koll på anteckningar som väntar på att bli signerade.

Exportera/skriv ut

Exportera och skriv ut enskild journalanteckning eller hela journalen till PDF.

Loggning

Läsning och redigering loggas. Loggen visar vad som gjorts med en viss klients journal och av vem, när och från vilken ip-adress.

API

Läsning och redigering loggas. Loggen visar vad som gjorts med en viss klients journal och av vem, när och från vilken ip-adress.