Faktureringssystem

Kaddio Fakturering

Kaddio Fakturering är ett komplett faktureringsprogram för små och medelstora företag. Kaddio fakturering tillsammans med Kaddio Onlinebokning och Kaddio Journalsystem gör faktureringen enkel och samtidigt flexibel.

Spara tid
Spara tid med integrerad fakturering. Kaddio föreslår automatiskt underlag utifrån bokade tider eller journalanteckningar. Du skickar en fakturera med tre klick.
Automatisera
Automatisera utskick av påminnelsefakturor. Håll koll på betalningar genom automatisk avprickning av fakturor betalda via Bankgiro.
E-fakturera
Skicka e-fakturor med Kaddio enligt EU-standarden PEPPOL.
Kaddio fakturering

Detaljer

Fakturaunderlag

Kaddio skapar automatiskt fakturaunderlag utifrån kalender och journal.

Artiklar

Kaddio kan spara dina artiklar och tjänster för att ännu enklare kunna fakturera för dem.

Leverans

Skicka fakturor med post, e-post, via Kaddios säkra kommunikation och e-faktura.

Påminnelsefaktura

Skicka påminnelsefakturor automatiskt och manuellt.

Automatisk avprickning

Kaddio prickar av fakturor automatiskt när kunden betalar via bankgiro.

E-faktura

Skicka e-fakturor med Kaddio enligt EU-standarden PEPPOL.

Samfakturering

Fakturera för flera klienter till ett företag, till exempel ett gruppboende eller försäkringsbolag.

Inkassoexport

Exportera ej betalda fakturor som sedan kan importeras till ett inkassoföretag.

Export

Exportera fakturor som SIE-fil eller CSV-fil för uppladdning i ett bokföringsprogram.

Valutor

Skicka fakturor i världens 33 vanligaste valutor, med automatiska växelkurser som uppdateras varje dag från ECB. Kaddio bokför automatiskt valutakursvinster och valutakursförluster i SIE-exporten.