Statistik

Kaddio Rapporter

Få koll på verksamheten med Kaddios statistikverktyg. Visualisera data i Kaddio eller exportera för egen analys.

Detaljer

Skapa rapporter

Använd rapportverktyget för att skapa rapporter över bokningar, fakturering, enkätsvar och mer. Visualisera resultatet grafiskt och exportera data som .csv.

Skapa enkäter

Utforma enkäter så som du vill. Använd olika svarstyper, som fritext, skala, numeriskt värde och flerval. Välj hur Kaddio ska räkna ut resultatet, till exempel som summa eller medelvärde. Sätt och benämn gränser för att få en snabb översikt av resultatet.

Utskick

Skicka länk till enkäten via sms eller mail.

Skicka enkät utifrån bokningar

Skicka enkäten till de klienter som haft en bokning inom ett visst tidsintervall.

Skicka enkät utifrån grupp

Skicka enkäten till klienter eller behandlare baserat på vilken grupp de tillhör.

Enkäter ger anonyma svar

Alla svar som samlas in via enkäter är anonyma och kan inte kan inte kopplas till någon specifik klient eller behandlare.