Kaddio Dokument

Samarbeta i molnet med dina kollegor. Begränsa åtkomst i filhanteringssystemet med avancerad behörighetsstyrning. Versionshantering och backup kommer automatiskt.

Detaljer

Skapa textdokument

Skapa och skriv textdokument direkt i Kaddio.

Versionshantering

Spara versioner av dokument för att få spårbarhet i ändringar

Ladda upp filer

Ladda upp alla typer av filer i Kaddio.

Mappar

Sortera dina dokument och filer i mappar.

Behörighetsstyrning

Bestäm vilka som har tillgång till vilka mappar med läs- och skrivrättighet.

Samarbeta med kollegor

Tillåt flera personer att skriva och redigera i samma dokument.