Kaddio Policy

Användarvillkor

Välkommen till Kaddio! I samband med att du skapar ett konto hos oss godkänner du dessa användarvillkor och vår behandling av personuppgifter enligt vad som framgår av vår hemsida kaddio.com.

Genom att skapa konto hos Kaddio godkänner du dessa användarvillkor, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du skapat kontot har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter.

Betalning

All debitering sker retroaktivt per månad via automatisk kortdebitering. Kaddio accepterar de vanligaste betal- och kreditkorten.

Licensens omfattning

Kaddio AB är innehavare av samtliga rättigheter till Kaddio. Som användare får du bara använda tjänsten på avtalat sätt i enlighet med gällande Villkor.

Som köpare av våra produkter får du en icke-exklusiv licens att använda programvaran för en användning i den verksamhet du anger. Du har inte rätt att använda programvaran för annan verksamhet eller rätt att låta annan än de registrerade personer använda programvaran.

Antalet användare av licensen och omfattningen av den programvara som omfattas av licensen ändrar du själv genom registrering löpande under avtalstiden.

Kopiering av programvaran får inte ske utan vårt skriftliga samtycke.

Ändringar i programvaran

Du har inte rätt att ändra programvaran. Upphovsrätt och alla andra rättigheter avseende ändringar i programvaran tillkommer Kaddio AB.

Intrång i annans rätt

Kaddio garanterar att programvaran inte gör intrång i annan tillkommande rätt. För det fall någon kontaktar dej och gör gällande intrång åtager du dej att omgående meddela oss.

Operativsystemskrav

Du behöver något av följande operativsystem, med angiven eller senare version

 • macOS Sierra.
 • iOS 11.0.2.
 • Android 8.
 • Windows 8.
 • Linux (Ubuntu 16.04, Debian 7).
 • ChromeOS 60.

Webbläsarkrav

Du behöver någon av följande webbläsare, med angiven eller senare version

 • Safari 11.
 • Firefox 30.
 • Chrome 60.
 • Opera 45.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du lämnar oss är korrekta.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå avtal om tjänsten med oss och accepterar Villkoren för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Kaddio i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Kaddio som missbruk. All information relaterad till misstanke om eller missbruk av Kaddio, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Kaddio. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Kaddios tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Kaddio och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Kaddio behandlar personuppgifter i syfte att säkerställa identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av tjänst, utföra kundanalyser och affärsutveckling samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Följande är exempel på personuppgifter som Kaddio behandlar

 • Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
 • Personnummer
 • Betalningsinformation - fakturainformation m m
 • Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 • Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 • Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Kaddios system. Om du tidigare har använt Kaddio kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Kaddio kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Kaddio. Kaddio kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Kaddio värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör dej. Vi återkommer till dej i normalfallet inom 30 dagar efter begäran därom.

Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Kaddio har beträffande de personuppgifter avseende klienter som kund till Kaddio tillför systemet ansvar enligt Personuppgiftsbiträdesavtal. Genom att använda Kaddio godkänner du som kund vår användning av personuppgifter på sätt som har beskrivits här.

Cookies

Kaddio använder sessioncookies för lastbalansering och säkerhet. Inget annat.

Ändringar, tillägg och övriga tjänster

Kaddio ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Kaddio. För de tjänster som Kaddio tillhandahåller gäller Kaddios vid var tid gällande villkor och prislista. Villkor och prislista finns tillgängliga på Kaddio.com. Läs alltid igenom Villkoren mm. på hemsidan inför varje nytt köp.

Länkar till eller från andra webbplatser

Kaddio godkänner eller kontrollerar inte någon tredjeparts webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den del du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part gäller villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande lagstiftning ansvarar Kaddio inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Kaddio. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Det är den som ansvarar för verksamheten, vårdgivaren respektive verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård som ansvarar för att en verksamhet är av god kvalitet och att de beslut som fattas och tillämpas i verksamheten har stöd i gällande författningar. Vårdgivaren ansvarar själv för att systemen uppfyller kraven som ställs på journalföringen i lag och föreskrifter.

Support

Kaddio erbjuder support via e-post, där svarar vi helgfria vardagar mellan 9-15. Felsökning av akuta ärenden som misstänks påverka drift, tillgänglighet eller säkerhet påbörjas inom 2 timmar under supportens öppettider och inom 8 timmar övrig tid.

Felanmälan

Felanmälan görs till [email protected]. Felsökning av akuta ärenden som misstänks påverka drift, tillgänglighet eller säkerhet påbörjas inom 2 timmar under supportens öppettider och inom 8 timmar övrig tid.

Avtalstid

Så snart användaren har beställt tjänsten börjar avtalet att löpa. Avtalstiden är samma period som vald betalningsperiod. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång. Om användaren inte skriftligen sagt upp avtalet senast en månad före avtalstidens utgång är användaren skyldig att betala för nästa betalningsperiod.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Kaddio kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar verkan men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.