Uppföljning

Genom Kaddio kan du få ut rapporter och statistik över bokningar, fakturering och mer. Du kan också utforma och skicka enkäter där svaren anonymiseras.

Funktioner
Skapa rapporter Använd rapportverktyget för att skapa rapporter över bokningar, fakturering, enkätsvar och mer. Visualisera resultatet grafiskt och exportera data som .csv.
Skapa enkäter Utforma enkäter så som du vill. Använd olika svarstyper, som fritext, skala, numeriskt värde och flerval. Välj hur Kaddio ska räkna ut resultatet, till exempel som summa eller medelvärde. Sätt och benämn gränser för att få en snabb översikt av resultatet.
Utskick Skicka länk till enkäten via sms eller mail.
Skicka enkät utifrån bokningar Skicka enkäten till de klienter som haft en bokning inom ett visst tidsintervall.
Skicka enkät utifrån grupp Skicka enkäten till klienter eller behandlare baserat på vilken grupp de tillhör.
Enkäter ger anonyma svar Alla svar som samlas in via enkäter är anonyma och kan inte kan inte kopplas till någon specifik klient eller behandlare.
Kaddio används av yrkesverksamma som bland annat är Psykolog, Fysioterapeut, Läkare, Naprapat, Kiropraktor, Osteopat, Massör, Psykoterapeut, Dietist, Sjuksköterska, Personlig tränare, Hälsocoach och Veterinär.


Fler funktioner i Kaddio


kaddio.com använder inga kakor och vi spårar dig inte.