Journalsystem online

Kaddio är ett webbaserat journalsystem som passar för både små och stora kliniker. Det är designat för att vara enkelt att använda. Funktionalitet och innehåll anpassar du efter din verksamhets behov.

Funktioner
Anteckningsmallar Skapa dina egna mallar för journalanteckningar så de passar din verksamhet. Välj din egna sökord/rubriker. Använd malltext, fraser, filuppladdning och mer.
Journalformulär Skapa dina egna formulär eller använd vanligt förekommande standardformulär direkt från Kaddio. Skicka skattningsformulär och hälsodeklarationer via e-post och sms. Journalformulär kan skickas automatiskt i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas i journalen.
Brev och remisser Skapa brev, remisser, remissvar och intyg. Skicka med post, via Kaddios chat eller ladda ner som PDF.
ICD-10 Sök med kod eller fritext och lägg till diagnoser i varje journalanteckning.
Styr behörighet av journal Välj om alla i verksamheten ska kunna läsa klienters journal eller om behörigheten ska begränsas till vissa behandlare.
Rita på bild Rita på fram- och baksida av en människokropp för att dokumentera till exempel var klienten upplever smärta.
Lista över osignerade journalanteckningar Håll koll på anteckningar som väntar på att bli signerade.
Exportera journal Exportera enskild journalanteckning eller hela journalen till PDF.
Loggning av journal Läsning och editerng av journalanteckningar loggas. Loggen visar vad som gjorts med en viss klients journal och av vem, när och från vilken ip-adress.
Kaddio används av yrkesverksamma som bland annat är Psykolog, Fysioterapeut, Läkare, Naprapat, Kiropraktor, Osteopat, Massör, Psykoterapeut, Dietist, Sjuksköterska, Personlig tränare, Hälsocoach och Veterinär.


Fler funktioner i Kaddio


kaddio.com använder inga kakor och vi spårar dig inte.