Journalsystem

Webbaserat journalprogram för små och stora kliniker. Skriv anteckningar, spara filer och signera. Anpassa rubriker efter verksamhetens behov för smidig journalföring.
Det är din data

Du kan få ut samtliga av dina klienter, deras personuppgifter samt all journaltext i det öppna formatet JSON. Det är det vanligast förekommande formatet för kommunikation mellan olika system. Det är t.ex. mycket enkelt att importera JSON till andra system.

Du kan öppna den exporterade filen i ett vanligt textredigeringsprogam och se vad där står, men formatet är i första hand avsett för programmatisk inläsning. I Kaddio kan du även exportera enskilda kontakttillfällen till PDF.
Funktioner