Vanliga frågor

Här är de vanligaste frågorna vi får

GDPR

Ja, du kan komma i kontakt med Kaddios DPO på dpo@kaddio.com
Ja! När du ställt in betalsätt för din organisation kan du ladda ner ett DPA under Inställningar > Allmänt

Kalender och bokning

Ja, du kan prenumerera på din Kaddio-kalender i andra kalenderprogram
Ja. På kaddio.com/iframe kan du se hur det kan se ut.
Javisst, det gör du under inställningar.
Ja, behandlaren får automatiskt ett e-post då en patient bokat en tid. En patient får ett e-post bara då behandlaren klickar på "Skicka bekräftelsemail". Om Påminnelser via SMS är aktiverat skickas automatiskt ett sms till patienten 24 timmar innan bokningen
På en arbetstid kan du välja "Automatisk rumstilldelning" under rumsväljaren. Vid bokning väljs då ett rum som är ledigt vid tillfället. Om behandlaren har valt föredragna rum på sin inställningssida så kommer dessa rum att väljas först, i den ordning de är valda där. Om inget rum är ledigt går tiden inte att boka. Om arbetstiden har en plats vald kommer endast rum från den platsen att kunna tilldelas automatiskt.

Inloggning, 2FA och Mobilt BankID

Om du varit inaktiv (inga musrörelser, klick, etc) så loggas du automatiskt ut efter 70 minuter
Kaddio har stöd för Mobilt BankID och du kan använda detta för att logga in, du behöver välja modulen "Mobilt BankID", lägga in ditt personnummer på din profil samt under inställningar/säkerhet välja att det ska gå att logga in med Mobilt BankID.
Kaddio har även 2FA via SMS. Dvs en kod skickas till ditt mobiltelefonnummer och du anger denna kod som komplement till e-post/lösenord.
Båda alternativen finns, om du vill använda Mobilt BankID är det säkrast om du väljer enbart Mobilt BankID som inloggningsmetod.
Tvåfaktorsautentisering kallas även för 2FA, MFA, stark autentisering, kod via sms mfl. Kaddio har stöd för två typer av tvåfaktorsautentisering: Mobilt BankID och Kod via SMS.

Fakturering

Ja, Kaddio Fakturering visar fakturaförslag på de bokningar som saknar betalning.
Ja, Kaddio Fakturering visar fakturaförslag på de kontakttillfällen som saknar betalning.
Ja, ange antal dagar till 0 så gör Kaddio om fakturan till en kontantfaktura.
Ja. När du krediterar en faktura skapas en ny faktura med negativa belopp från ursprungsfakturan. Summan av de två fakturorna blir noll. Ursprungsfakturan och kreditfakturan länkas så du kan se vilka fakturor som hänger ihop. Eventuella bokningar eller kontakttillfällen knutna till fakturan kommer att markeras som ej betalda och dyka upp i listan för Ej fakturerade besök.
Ja, Kaddio kan exportera i formatet SIE version 4i. Exporten fungerar bl.a. med bokföringssystemen Visma, Fortnox och iOrdning.

Video

Alla parter behöver ha en webbläsare med stöd för WebRTC, de senaste versionerna av följande webbläsare har det: Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari 11. Stabil och snabb internetuppkoppling är en förutsättning.

Betalning och avtal

Du ställer själv in om du vill betala med VISA/Mastercard för automatisk debitering eller betala med faktura.
kaddio.com/tos
Kaddio tillämpar proportionell prisberäkning, vilket innebär att du bara betalar för den tid du nyttjar t.ex. en modul. Detta beräknas till sekunder av en månad, aktiverar du t.ex. en modul som kostar 49kr/mån den 15e en månad så kommer månadskostnaden för den modulen vara cirka 24,5 kr.
Här visas de faktorer som ditt aktuella pris baseras på. Lägger du t.ex. till en ny behandlare eller en ny modul så skapas en ny rad. Det "senaste" priset visas då på den översta raden.
Lägsta beloppet vi drar via kort eller skickar på faktura per betalningstillfälle är idagsläget 150 SEK. Om beloppet är lägre än så ackumuleras beloppet till nästa betalningsperiod.
Kaddio kommer alltid förvalt med modulerna Journal, Tidsbokning, Video och Mobilt BankID. Du kan när som helst justera vilka moduler du önskar använda under Inställningar > Moduler

Riktiga brev

Än så länge inom Sverige
Skicka brevet innan 11.30 för att skicka till posten samma dag.

Allmänt

Du förlorar ingenting utan kommer då kunna exportera journaler, patientregister, fakturor och kommunikationshistorik.
Kaddio Core är basen i Kaddio med automatisk backup, patientregister, support, rapporter mm. Det är grundpaketet de övriga modulerna inte klarar sig utan.
Ja, du kan dra och släppa filer i en chat med en patient.
Ja, du kan bifoga bilder och dokument i ett kontakttillfälle
Vilket kaffebröd gillar du? Vi har kontor centralt i Göteborg, maila oss så hittar vi en tid!
Ja, på kaddio.com kan du klicka på "Demo"
Du kan vara igång på 2 minuter från det att du skapar ett konto på kaddio.com
e-frikort finns inte men samlingsräkning finns. Se kaddio.com/landsting för en aktuell lista över vilka landsting Kaddio kan exportera till.
Du kan radera en arkiverad klient om klienten inte förekommer i några bokningar eller finns som deltagare på något pass. Patienten får inte heller ha några journalanteckningar, meddelanden i kommunikation eller medlem i någon grupp. Eventuella uppgifter som patienten själv skapat kommer att raderas. En raderat patient kan ej återskapas.

Import

Ja, Kaddio kan importera patientregister i följande format: csv, xls, xlsx. Det gör du själv under Patienter --> Import
Enligt GDPR så ska ditt journalsystem erbjuda "portabilitet" och därmed export i ett läsbart format, sådana format kan vi importera för en engångskostnad på 5000 SEK + moms. Kaddio erbjuder export av journaldata i formatet JSON.

Support

Behöver du lite extra kom-igång-hjälp så kan du köpa 45 minuter med en Kaddio-expert (via Skype eller Teamviewer) för 900 SEK. Vi går igenom alla delar av Kaddio och du får ett garanterat effektivt arbetsflöde. Kontakta oss så bokar vi in en tid. Du behöver vara betalande kund.

Säkerhet

Kaddios lagring av data som innehåller personuppgifter sker till största delen inom EU. All lagring av data som innehåller journalföring sker inom EU. Läs mer om detta på kaddio.com/gdpr.
Säkerhet och integritet är A och O för oss. Läs mer på kaddio.com/security
Detta gör vi för att skydda dig från Clickjacking, du kan läsa om vad Clickjacking är på Wikipedia.

Journal

Kaddio har ingen egen scanningsfunktion, du kan dock ladda upp scannade filer i journalen. Om du använder din mobiltelefon kan du när du ska ladda upp en fil i journalen välja att fota och då "strömma" bilden till Kaddio.
Oui! Om du använder din webbläsares utskriftsfunktion så aktiveras Kaddios utskriftsvy. Ctrl+P eller Cmd+P.
Ja, Kaddio fungerar på dator, surfplatta samt mobiltelefon med pekskärm
Ja, en organisation i Kaddio delar all data. Se frågan "Varför är en patients journal dold?"
Socialstyrelsen ställer krav på att legitimerad vårdpersonal inte slentrianmässigt eller av misstag ska kunna läsa i någons journal inom organisationen för vilken du ej har en pågående vårdkontakt. Tillgång till en patients journal föregås därför av ett aktivt val där du bekräftar att du har tillgång till journalen. All läsning loggas. Loggar kan läsas av administratörer på organisationen och kan begäras ut av patienten.

Landstingsexport

De flesta landsting har olika format, olika krav samt olika rutiner för vilken data som är obligatorisk att exportera till dem. Därför behöver du ställa in vilket filformat du vill ha i Kaddio. Här är en lista på vilka filformat de olika landstingen har:
  • Privera Öppenvård eller Privera Visit: Östergötland, VGR, Jönköping, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala
  • Priva: Region Skåne
  • Avir: Norrbottens läns landsting

SMS

Under inställningar/moduler klickar du i "Påminnelser via SMS". Då kommer ett sms skickas 24 timmar innan en boknings start, till de patienter som har ett korrekt mobiltelefonnummer inlagt."
Sverige, Norge, Belgien, Danmark, Finland/Åland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Nederländerna och Spanien. Detta gäller både SMS-påminnelser samt Tvåfaktorsautentisering (kod via SMS). Har du önskemål att skicka sms till en landskod som inte finns listad här? Skicka ett mail till support@kaddio.com.

Krediter

När någon använt din personliga länk för att skapa ett konto i Kaddio, sparar vi information om att det var just du som rekommenderat. När personen som skapat det nya kontot betalt sin första faktura registreras 3 krediter på din organisation. Dessa krediter räknas sedan automatiskt av vid din nästa betalning.
En kredit beräknas som den fasta månadskostnaden för 1 behandlare, samtliga moduler för denna behandlare inräknat, exklusive moms och exklusive eventuella sms.