Log / Medical Record

Kaddios journalprogram passar för både små och stora kliniker. Det är designat för att vara enkelt att använda, med få klick och bra överblick. Funktionalitet och innehåll anpassar du efter din verksamhet.
Funktioner
Anteckningsmallar Skapa mallar för journalanteckningar som du vill ha dem. Välj själv vilka rubriker/sökord du vill använda dig av.
Malltext Lägg till färdigskriven text under rubriker.
Fraser Skapa bibliotek av fraser som du kan välja i journalanteckningen.
Bild på människokropp Rita på fram- och baksida av en människokropp för att dokumentera var klienten t ex upplever smärta.
Spara automatiskt Anteckningen sparas automatiskt när du börjar skriva under nästa rubrik, eller klickar någon annanstans i systemet.
ICD-10 Sök på kod eller fritext och lägg till diagnoser i varje journalanteckning.
Ladda upp filer Ladda upp filer i en journalanteckning. För scanning av dokument rekommenderar vi att logga in via mobil eller platta och ta kort på dokumentet, då laddas det direkt upp i Kaddio utan att sparas i enhetens bildbibliotek.
Journalformulär Skicka skattningsformulär eller hälsodeklarationer automatiskt med sms eller mail i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas automatiskt i journalen.
Brev och remisser Skapa brev/remisser/remissvar och ladda ner som PDF eller skicka med post (riktiga brev).
Signering Redigera anteckningar hur många gånger som helst tills du signerar, då låses journalanteckningen och kan endast korrigeras.
Korrigering Efter signering kan anteckningen korrigeras: tidigare text finns kvar men stryks över och ersätts med den nya.
Lista på osignerade journalanteckningar Håll koll på alla anteckningar som väntar på att bli signerade.
Exportera journal Exportera enskild journalanteckning eller hela journalen till PDF.
Loggning av journalläsning All läsning av journalanteckningar loggas och visar vem, när och från vilken ip-adress som en viss klients journal har lästs.
Styr behörighet av journal Välj om alla i verksamheten ska kunna läsa klienters journal eller om behörigheten ska begränsas till vissa behandlare.
Journalen är ej tillgänglig för klienter Klienter kan inte själv få tillgång till journalen. Vill du skicka journalen som PDF till klienten rekommenderar vi modulen Kommunikation för att krypterat skicka filer till klienten.
Vid avslut av abonnemang Du har tre alternativ när du avslutar ditt abonnemang hos oss. 1. Ladda ner varje klients journal som PDF och stå själv för säker lagring. 2. Få ut all data i det läsbara formatet JSON som gör det möjligt för dig att flytta över alla data till ett annat journalsystem. 3. Sätta ditt konto i dvala, vilket innebär att du betalar en mindre summa för att vi står för lagringen.
Kaddio is made for Psychologists, Physiotherapists, Doctors, Naprapats, Chiropractors, Osteopaths, Massage therapists etc.


More features in Kaddio


kaddio.com don't use cookies and we don't track you.