Kaddio Forms

Automate issuing of forms and health declarations. In Kaddio, you can use your own assessment forms. Send forms automatically at bookings and receive answers as an entry in the medical records.

Detaljer

Standardformulär

Ladda ner, editera och skicka de vanligaste standardformulären direkt från Kaddio.

Skapa formulär

Utforma formulär så som du vill. Använd olika svarstyper, som fritext, skala, numeriskt värde och flerval. Välj hur Kaddio ska räkna ut resultatet, till exempel som summa eller medelvärde. Sätt och benämn gränser för att få en snabb översikt av resultatet.

Skicka journalformulär

Skicka journalformulär automatiskt i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas i journalen.

Skicka skattningsformulär

Skicka skattningsformulär och hälsodeklarationer via e-post och sms.

Dela mallar

Dela mallar för formulär och brev med andra organisationer som använder Kaddio.