Kaddio för skolor

Framtidens lärplattform

This page is only available in Swedish

En bra lärplattform engagerar

Välj Kaddio av samma anledning som andra nytänkande företag: Kaddio är den bästa plattformen att basera sin verksamhet på, med Kaddios moduler väljer du exakt den funktionalitet som matchar din verksamhet, Kaddio växer med dig och du växer med Kaddio. Vi lovar att du kommer lägga mindre tid på administration och mer tid på det du egentligen vill.

Kaddio för YH-skolor

Kaddio LMS är anpassat för Svenska YH-skolor med LIA-perioder och ledningsgrupper.

Kaddio för uppdragsutbildningar

Kaddio LMS är anpassat för uppdragsutbildningar som har korta perioder, agila arbetssätt och snabba beslutsvägar.

Kaddio för vårdutbildning med klinik

Du kan kombinera Kaddio för skolor med Kaddios samtliga moduler. Integrera Kaddio Journalföring för klinikens patienter, Kaddio Tidsbokning för att hantera bokningar och låta patienter själva boka och betala online.

kaddio.com don't use cookies and we don't track you.