Chat

Skicka filer och kommunicera med kollegor och kunder på ett säkert sätt. Chatta enskilt eller i grupp.
Funktioner