Psykologene Storvoll

Velkommen!

Våre navn er Sindre og Anne Mari E. Storvoll, to psykologspesialister til tjeneste. Vi tror at mennesker er skapt verdifulle og ønsker å bruke psykologien slik at andre kan forbedre sin tilværelse. 


Litt praktisk informasjon om vår privatpraksis. 

STED – fysisk og digitalt
Praksisen er per tid hovedsakelig digital og steduavhengig. gjennom sikkert kryptert videoløsning via journalsystem. Vi bor på Sandane i Gloppen, og er i prosess med å etablere kontor her, og vil kunne tilrettelegge for fysiske treff allerede ved høve. 

KONTORTID
Vi har en viss fleksibilitet både på dag- og kveldstid, i ukedagene. Faste dager er ennå ikke satt. Helger er tidvis en en mulighet, mot et tillegg i pris.

TIMER
Vi opererer med timeavtaler på 45 minutter, eller dobbelttimer på 90 minutter. Annen varighet etter avtale. Pris for 2023 (ikke justert for 2024): Enkelttime (45 min) 1200 kr, klokketime (60 min) 1500 kr, og dobbelttime (90 min) 2000 kr. Priser for parterapi eller helg etter avtale. Det trengs ingen henvisning for å komme til oss, da vi per tid ikke er avtalespesialister (med frikort eller refusjonsavtale). Merk at forsikring, privat eller gjennom jobb, kan dekke behandling. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis opp til ti (10) timer hos psykolog.

BETALING
Betaling skjer per i dag via faktura sendt på e-post ved månedsslutt eller Vipps. Timer som ikke flyttes eller avbestilles innen 24 timer, faktureres fullt ut.

KONTAKT
e-post: psykolog AT storvoll.net 
mobil: 97 57 48 49 

Psykologene Storvoll

Firdavegen 20 Sandane
Personal
Bild på Sindre Storvoll
Sindre Storvoll
Psykologspesialist
Bild på Anne Mari Eikenæs Storvoll
Anne Mari Eikenæs Storvoll
Psykologspesialist