elinmorgensterns

Varmt välkommen till leg. psykolog Elin Morgensterns.

Jag tar emot vuxna för KBT-inriktad psykologisk behandling/psykoterapi, konsultation eller samtalsstöd. Vid förfrågan kan jag även erbjuda handledning, gruppbehandling, parterapi samt föreläsningar. Jag har en lång och bred erfarenhet av psykologisk behandling och har under ett fletal år arbetat inom psykatri respektive primärvård. Jag är leg. psykolog sedan 2006, leg. psykoterapeut sedan 2012 samt specialist i klinisk psykologi sedan 2015. Vidare är jag bl a utbildad inom dialektisk beteendeterapi (DBT) och i mindfulnessbaserade metoder samt har deltagit i forskning om psykologisk behandling vid ADHD. 

Jag är van att arbeta med ett flertal evidensbaserade KBT-behandlingar men har även en gedigen erfarenhet av att individanpassa och skräddarsy behandlingar och samtalskontakter utifrån behov. Några områden jag behandlar är bland annat stress, utmattning, oro, ångestproblematik, hetsätning, kroppsmissnöje, trauma, sömnproblem, prestationsångest, depression samt emotionell instabilitet. 

____________________________________________________________________________________________________

Öppettider och mottagningsadress:

Jag tar emot för besök i Uppsalamåndagar. Adress: Drottninggatan 1A, 753 10 Uppsala (i Uppsala KBT-mottagnings lokaler). Endast bokade besök. Vid behov går det bra att istället boka videobesök. 

Jag tar emot för besök i Stockholmfredagar. Adress: Kammakargatan 48, 111 24 Stockholm (i Beteendeterapeuternas lokaler). Endast bokade besök. Vid behov går det bra att istället boka videobesök. 

I viss omfattning erbjuder jag även videobesök vardagskvällar. 

Kontakt och tidsbokning:

Vid frågor och funderingar går det bra att skicka meddelande via den säkra kontaktfunktionen "Kontakta" överst till höger på sidan här i Kaddio. Om du vill kan du även direkt boka tid för ett första besök via "Tidsbokning" (Bank-id krävs). Hör gärna av dig om du inte hittar en passande tid i tidboken, ibland kan jag erbjuda andra tider än de utlagda. Observera att jag bara tar emot personer som är 18 år eller äldre. 

När du bokat tid kommer du få en inbjudan till journalsystemet Kaddio där du skapar ett login. 

Första besöket är alltid ett bedömningssamtal där du får berätta om vad som fått dig att söka hjälp. Jag ställer frågor och gör en kartläggning av dina bekymmer för att undersöka vad jag kan göra för dig. Därefter gör vi en plan för ett upplägg som passar dina behov och önskemål. 

Pris:

Psykologsamtal, 45 minuter: 1400kr. 

Parterapi, 60 minuter: 1950kr. 

Annan besökslängd kan vanligen erbjudas vid förfrågan. Kontakta mig för prisuppgift. 

Priserna gäller privatbetalande kunder. För företagskunder; pris enligt överenskommelse. 

Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar innan avtalad tid debiteras 50% av kostnaden för det bokade besöket.  

Pris för handledning, grupp och utbildning ges vid förfrågan. 

Då jag arbetar privat står du som klient för kostnaden. Frikort eller landstingsavtal gäller ej. 

Betalning:

Betalning via Swish (123 352 44 93) eller faktura (30 dagar). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Mitt utbud:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en behandlingsmetod som bygger på teori och forskning om inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. KBT vilar på en vetenskaplig grund och metoderna är evidensbaserade, vilket medför att de kan uppdateras när det kommer nya forskningsrön. 

I KBT utgår man ifrån att våra tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Man fokuserar även på samspelet mellan mellan individen och omgivningen. Inledningsvis ligger fokus på att kartlägga situationer, tankar och beteenden som påverkar måendet negativt. Därefter får man träna på att förändra problematiska tankar och beteenden, samt öva på att hitta nya förhållssätt till tankar och känslor. KBT fokuserar framför allt på det som sker här och nu men även tidigare upplevelser kan vara viktiga för att förstå det aktuella besvären. 

KBT är en strukturerad och målinriktad behandlingsform där klient och psykolog samarbetar. Psykologen hjälper klienten att se vilka förändringar som behöver göras, och ger redskap, men det är du själv som klient som behöver genomföra förändringarna. En stor del av behandlingen gör man som klient mellan sessionerna, då man på egen hand utför olika övningar. Detta medför att man som klient bör vara beredd att lägga tid och energi  på behandlingen för att den ska ha god effekt.  En KBT-behandling kan vara olika lång beroende på vad man önskar hjälp med. Vanlig behandlingslängd är 10-20 sessioner men det kan vara aktuellt med både kortare och längre behandlingar beroende på problematik och målsättning. Behandlingen utvärderas regelbundet och mot slutet görs en plan för hur man kan jobba vidare på egen hand. Vid behandling kan man utgå från färdiga manualer eller ta fram ett individuellt upplägg. 

KBT är ett samlingsnamn för för olika behandlingar och förutom mer traditionell KBT är jag utbildad inom, och van att arbeta med, metoder som faller inom det som brukar kallas "tredje vågens KBT" d v s metoder som jämfört med traditionell KBT lägger större vikt vid känslor, självmedkänsla och acceptans. 

Till mig kan du komma för KBT om du exempelvis upplever besvär med:

  • Nedstämdhet och depression.
  • Oro och ångestproblematik.
  • Stress och utmattning. 
  • Ätstörningproblematik, t ex hetsätning, kroppsmissnöje eller lindrigare former av bulimia nervosa. 
  • Sömnproblem.
  • Prestationsångest, perfektionism, bristande självkänsla, relationsproblem, svårigheter att säga nej eller liknande. 
  • Trauma och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Jag är utbildad i Prolonged Exposure (PE) och utgår främst från denna behandlingsmetod vid trauma och PTSD. Vid traumabehandling kan det ofta vara fördelaktigt med dubbelsessioner (90 minuter). 
  • Känslomässig instabilitet. Jag har tidigare arbetat mycket med dialektiskt beteendeterapi (DBT). Då DBT är en teambehandling som främst bedrivs inom specialistpsykiatrin kan jag inte erbjuda full DBT, däremot kan jag erbjuda KBT med DBT-inslag för dig med lindrigare former av emotionell instabilitet.

 

Rådgivande eller stödjande samtal

Rådgivande eller stödjande samtal kan t ex vara aktuellt om du lider av psykiskt illabefinnande mer generellt men vet inte vad problemet är och önskar hjälp med att ta reda på det. Det kan även handla om att du är i behov av samtalsstöd i samband med en kris eller svåra livsomständigheter, t ex vid separation, sjukdomsbesked eller annan påfrestande händelse. Vid stödsamtal arbetar man vanligen inte lika strukturerat som i en KBT-behandling.

 

Parterapi

Vid parterapi utgår jag från metoden Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT).  IBCT är en KBT-metod som fokuserar både på acceptans och förändring. I IBCT börjar man med en kartläggningsfas innefattande ett gemensamt samtal, varsitt individuellt samtal samt ett gemensamt återkopplingssamtal. Vid återkopplingssamtalet tar man beslut om eventuell behandling och går igenom ett tänkbart behandlingsupplägg. 

 

Handledning

Under åren har jag varit handledare åt ett flertal psykologkandidater och PTP-psykologer samt haft flera handledningsuppdrag för legitimerade psykologer inom psykatri och på vårdcentral. Jag har tidigare haft en deltidstjänst som klinisk adjungerad universitetsadjunkt och har i samband med detta haft i uppdrag att handleda och stötta legitimerade psykologer som handleder psykologkandidater. 

 

MBCT (Mindfulness - Based Cognitive Therapy).

Jag har ett Trained Teacher Certificate (TTC) i MBCT från Oxford Mindfulness Centre. MBCT är en gruppbehandling som integrerar KBT och meditation. Den är initialt framtagen för att förebygga återfall i depression men kan även vara hjälpsam vid t ex stress och ångestproblemtik. Under åren har jag hållit i ett flertal MBCT-grupper. Då MBCT även har börjat visat upp lovande resultat som individuell behandling erbjuder jag även det. 

Jag är med i den svenska föreningen MBTA Sweden (Mindfulness-Based Teacher Association Sweden) och står med på deras lista över godkända mindfulnesslärare. Jag finns vidare med på listan över godkända MBCT-lärare hos Oxford Mindfulness Fundation samt hos AccessMBCT.

Jag har även börjat utbilda mig i det mindfulness-baserade programmet "Mindfulness for Life" och hoppas kunna erbjuda grupper framöver. Programmet är utvecklat i Oxford och närbesläktat med MBCT men mer utformat för en icke-klinisk kontext. Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att delta i MBCT-grupp.

____________________________________________________________________________________________________

Övrig information:

Jag har läst psykologprogrammet vid Uppsala universitet samt psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. På båda utbildningarna valde jag KBT-inriktning. 

Jag är medlem i Psykologförbundet samt Psykologföretagarna. Jag har enskild firma och innehar F-skattesedel (FA-skatt) samt patient- och ansvarsförsäkring. Som legitimerad psykolog är jag underställd lagar om tystnadsplikt och journalföring.

elinmorgensterns

Kontakta oss
An image uploaded by user
Elin Morgensterns Stockholm Kammakargatan 48
Elin Morgensterns Uppsala Drottninggatan 1A
Personal
Bild på Elin Morgensterns
Elin Morgensterns
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Besök på mottagningen. STOCKHOLM. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Läs mer
Besök på mottagningen. STOCKHOLM. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Besök på mottagningen. Kammakargatan 48, Stockholm. OBS! Ny adress från juli 2024. Vid uteblivet besök eller återbud som inkommit mindre än 24 timmar innan besöket debiteras halva besöksavgiften. Återbud lämnas via meddelandefunktionen i Kaddio eller via [email protected]. Observera att Kaddio är ett säkrare system än mejlen.
Videobesök. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Läs mer
Videobesök. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Besök via Kaddio/videoklänk. Vid uteblivet besök eller återbud som inkommit mindre än 24 timmar innan besöket debiteras halva besöksavgiften (dvs 700kr).
Besök på mottagningen, UPPSALA. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Läs mer
Besök på mottagningen, UPPSALA. Vuxen (över 18 år).
45 min · 1400 kr
Besök på mottagningen. Drottninggatan 1A, Uppsala. Lokaler: Uppsala KBT-mottagning. Vid uteblivet besök eller återbud som inkommit mindre än 24 timmar innan besöket debiteras halva besöksavgiften. Återbud lämnas via meddelandefunktionen i Kaddio eller via [email protected]. Observera att Kaddio är ett säkrare system än mejlen.