Leg.psykolog Kristina Mähler

 

Välkommen till leg. psykolog Kristina Mähler

 

OBS! VIKTIG INFORMATION 240627;Jag tar inte längre emot remisser inom  Vårdval psykoterapi. Vecka 33 kommer jag att börja på en ny tjänst.  De patienter som idag har gått mer än 5 gånger kommer att kunna avsluta sin psykoterapibehandling fram till och med årsskiftet. 

SEMESTERSTÄNGT vecka 29, 30 och 31

Öppettider: Endast bokade besök. Jag har terapibesök måndag- torsdag mellan 08.00- 17.00. Fredagar används till administration, bokning av nybesök och utvärderingar. 

Mottagningsadress: Mottagningen ligger på Granlundagatan 17 A, 231 55 Trelleborg. Mottagningen är på bottenvåningen och är handikappanpassad. P-möjligheter finns i närheten.

KontaktLogga in med mobilt Bank-ID  och skriv  i chatten på hemsidan. Telefontid på vardagar mellan 12.00-12.30. Tfn 076-347 21 39. Jag har inte förutsättningar att ringa upp personer som lämnar meddelande om att de vill bli uppringda. 

Betalning för besök:  svisch 123 557 46 94 alternativt att ni ber om att få faktura hemskickad.

Nytt från Region Skåne: Var hittar du som invånare den nya högkostnadsöversikten? 

Invånaren behöver göra så här för att se information om högkostnadsskydd och frikort: 

1.       Logga in på 1177.se. 

2.       Klicka på Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. 

3.       Klicka på Högkostnadsskydd för öppenvård under rubriken Högkostnadsskydd. 

Invånare kan själva skriva ut sitt frikort från 1177, där det finns en länk för utskrift till pdf. 

 

Privat behandling

Behandlings- och krissamtal erbjuds även utanför Region skånes vårdval psykoterapi. Du behöver ingen remiss och får själv bekosta dina besök. Du bestämmer själv hur många gånger du vill gå i behandling och när du vill avsluta. Behandlingen kostar 1200 kr/ timme vid första besöket. Om du önskar fortsätta kostar det 900 kr/samtal därefter.  Du  betalar med svisch vid besöket. 

Information om remisser inom vårdval psykoterapi - Region Skåne

Vårdval psykoterapi är för patienter som har lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Beslut om remiss görs av primärvårdsläkare. Vid mycket svåra symtom och vid behov av akut psykiatrisk vård t.ex vid självmordstankar, ska man vända sig direkt till psykiatrin/psykakut. 

Det är dagligen många  som ringer/ skriver och frågar om jag kan ta emot deras remiss. För att veta det måste j
ag få remissen skickad till mottagningen av remitterande läkare. När remissen kommer till mottagningen öppnas en journal upp och jag gör därefter ett vårdåtagande i Region Skånes administrativa system. För att kunna göra vårdåtagande krävs följande enligt Region Skånes regler:

 • Att läkaren på remissen skrivit preliminär diagnos och efterfrågar behandling med PDT (Psykodynamisk terapi) på remissen (Jag erbjuder inte KBT). 
 • Att patienten inte har ett påbörjat vårdåtagande hos annan behandlare.
 • Att det gått tillräckligt lång tid sedan tidigare psykoterapibehandling avslutats.

Om remissen kan registreras, kontaktas patienten och tid bokas till ett första bedömningssamtal. Vid detta samtal görs en kartläggning och vi bestämmer om och när behandlingen kan påbörjas. Ibland har jag många nya patienter och då får man stå på väntelista.  

 

 • Patienter som har haft en längre kontakt med psykiatrin får inte remitteras för behandling inom vårdvalet. Utifrån de regler som gäller för vårdval psykoterapi ska de vid återinsjuknande erbjudas en sammanhållen vård från psykiatrins team. 
 • Behandlingen är max 20 besök (ändrat 240101)  och varar ca 45-60 minuter/tillfälle.  Telefonuppföljning bokas tre månader efter avslutad behandling. 
 • Kostnad är 200 kr/besök upp till 1400 kr då frikort gäller (Ändrat 240101). 
 • OBS- Avbokning ska göra senast 24 timmar innan besöket. Uteblivet besök kostar 400 kr, även om du har frikort. 
 • De första fem gångerna är bedömningssamtal där både du som patient och jag som behandlare har möjlighet att ändra oss. Vårdåtagandet avslutas då och du kan  välja en annan behandlare  på samma remiss.

 • Du kan naturligtvis välja att avbryta din behandling när du vill. 

 

För mer information om Vårdval psykoterapi kan du söka information på 1177 Vårdguiden (https://www.1177.se).

 

Vad kan man förändra genom psykoterapi?

 • Stärka din självkänsla och uppleva en ökad inre trygghet.
 • Kunna göra medvetna val
 • Att lättare se gränser mellan dina och andras behov.
 • Att utveckla förmågan att kunna hantera och reglera sina känslor.
 • Minska symtom på oro/ ångest/ tvång, nedstämdhet och depression
 • Att hantera olika typer av livskriser som under lång tid påverkat ditt mående, såsom t.ex. återgång till arbete efter längre sjukskrivning, separationer, sjukdom, sorgebearbetning, arbetslöshet, att bli förälder, etc.
 • Förändra relationer till andra och hitta strategier som fungerar för dig.
 • Bättre självomhändertagande vid stress och utmattningsproblematik

Om mig:

Jag är utbildad vid Lunds universitet och har arbetat som psykolog sedan 2004.  Jag har psykodynamisk terapiinriktning  (PDT), men även kompetens inom Kognitiv beteende terapi (KBT) samt Interpersonell korttidsterapi (IPT). 

Som psykolog har jag en bred yrkeserfarenhet. Jag har arbetat inom Unga-vuxna mottagning, Habilitering & Hjälpmedel med att genomföra kognitiva- och neuropsykiatriska utredningar, samt med stödsamtal till personer med olika funktionsvariationer såsom autism, ADHD, utvecklingsstörning och olika rörelsehinder. KBT inriktade korttidsterapier och rehabsamverkan inom primärvården,  samt med vägledning, matchning och arbetspsykologiska bedömningar inom Arbetsförmedlingen.

Som leg. psykolog arbetar jag utifrån Socialstyrelsens regelverk. Jag har en skyldighet att använda metoder som grundas på vetenskaplig grund, föra journal, ha patientförsäkring och en mycket stark tystnadsplikt. Jag är medlem i Psykologföretagarna  och innehar F-skatt.

 

Varmt välkommen

Kristina Mähler

Legitimerad psykolog

Leg.psykolog Kristina Mähler

Kontakta oss
Granlundagatan 17A Trelleborg
Personal
Bild på Kristina Mähler
Kristina Mähler
Leg. psykolog