Psykologitanken

Välkommen till Psykologitanken!

Om du söker via remiss från vårdcentral, läs längre ned på sidan om vårdval psykoterapi.

 

Jag heter Patrik Hultqvist, är legitimerad psykolog och driver Psykologitanken. Med många års erfarenhet av psykoterapi både inom primärvård och psykiatrin behandlar jag nu psykologiska problem privat och via avtal inom Region Skåne. 

Till mig kommer du om du vill betala privat eller har en remiss från din vårdcentral där du är listad. Vanliga problem jag behandlar är ångest och depression, oro och ängslighet. En stor del av problemen jag arbetar med grundar sig i övertänkande eller överanalyser av situationer, tankar och känslor. Kanske har du en rädsla för att något specifikt ska hända eller mer generell oro som är svårare att ta på, kanske är du fast i grubblande över saker som hänt och har svårt att gå vidare. En del av terapin handlar om att vi tillsammans tittar på dina problem, när och var de uppstår och vad de kan tänkas bero på. Jag gör en bedömning utifrån psykologiska metoder och teorier samt min beprövade erfarenhet av att möta många olika typer av patienter. Den vanligaste metoden jag arbetar med är KBT-metoden MCT, metakognitiv terapi.

Pris 2024 privat behandling: 1200 sek.

Adress: Kalendegatan 20, 211 35 Malmö, 3 trappor.

 

Bokning

Det finns möjlighet till samtal på plats i Malmö samt via krypterad video. (Det går bra att ha sessioner via video från andra orter och andra regioner än Skåne.) 

Först bokar vi bedömningssamtal, vanligtvis genom fysiskt möte, för att tillsammans titta närmare på vad ditt problem är och vad det kan bero på och hur en terapi skulle kunna hjälpa dig att komma vidare. Efter det börjar en fokuserad terapi, vanligtvis en gång per vecka, kopplat till din problematik. 

Smidigast om du önskar privat konsultation är via mejl: [email protected]

Pris 2024 privat kontakt: 1200 kr.

 

Remisss vårdval psykoterapi Region Skåne

Med remiss kan man få behandling för problem på mild till måttlig nivå, kopplat till de diagnoser som ryms inom vårdval psykoterapi. Du kan inte är inskriven i psykiatrin samtidigt som du går vårdval psykoterapi. Remissen ska vara skriven med orden- vårdval psykoterapi, KBT. Möjlighet att ha samtal via krypterad video finns, efter bedömningssamtal.

OBS! Jag behöver se remissen innan jag kan kolla efter lediga tider.

Kontakt om du har remiss sker lättast via 1177. 

Nummer vid behov: 0767940127.

Adress 1177: https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Psykologitanken-Malmo/

Ett tips är att fota din remiss, om du har den i handen, och bifoga den i 1177- meddelande.

 

 

Patrik Hultqvist

Leg Psykolog

Psykologitanken

 

Psykologitanken

Kalendegatan 20 Malmö
0
0 omdömen
0
0
0
0
0
Inga omdömen ännu