Kunskap med Hjärta

 

Vad behöver just du för att läka på alla nivåer?

Din kropp och själ vet och kan kommunicera det via mig - och den intuitiva teknologi jag använder. Jag heter Annica Medici och har jobbat med Energimedicin sedan 2009.

Min passion är att finna underliggande orsaker till fysiska symptom och att jobba på underliggande emotionella konflikter med The Work och Imagery. Jag använder alltid teknologierna och Hanna Kroegers arbete som mitt primära hjälpmedel med örter, homeopati och blomessenser. Min upplevelse är att kroppen har en inneboende förmåga att läka sig själv om den får rätt omständigheter.

Läkningsarbete är en resa och sjukdom kan vara en katalysator för transformation och växande. Sjukdom uppstår då våra olika aspekter kommer ur balans (fysiska, mentala, emotionella, själsliga) och man behöver utforska mer än den fysiska nivån.

Teknologier som t ex Scio och AO Scan har funnits i över femtio år och t o m vanliga läkare i Tyskland använder dem som ett komplement. De gör det möjligt testa saker väldigt snabbt, det som tog veckor tar nu minuter. Inmatning av vissa fysiska data kan ringa in problem-områden och hitta blockeringar i det undermedvetna, fysiska näringsbrister, parasiter, gifter och mycket mer. De identifierar underliggande orsaker och rekommenderar sedan de bästa lösningarna. 

Om de nu är så bra varför är de inte mer kända undrar du säkert.

Svaret är att de kan vara svåra att tolka och att resultaten är inkonsekventa. MEN vad många inte vet är att blodprov, urintest, allergi och avföringsprov också är inkonsekventa. Det har gjorts studier som visar att skickar man in prover flera gånger med kort mellanrum så visar de olika resultat. Så alla typer av tester har sina brister och är mer vägvisare än något ristat i sten. 

Till viss del kan man komma runt detta. Jag har arbetat med flera tusen personer och har utvecklat en egen metod för att tolka resultaten. Jag blir som en liten blodhund som letar. Underliggande orsaker till symptom är det jag söker, det som det är värt att fokusera på för att få varaktiga resultat. Så även om enskilda saker kan ändras från gång till gång så går det verkligen att se underliggande tendenser och de bästa lösningarna för just den personen.

Man kan säga att det är som en triangel: klientens specifika info när den matchas mot innehållet i databasen blir ett resultat som jag sedan tolkar med min samlade kunskap och intuition.