Hippocampus Psykologbyrå AB

Välkommen till Hippocampus Psykologbyrå i Halmstad


Jag är legitimerad psykolog och arbetar med integrativ psykologisk behandling och individanpassar mina behandlingar efter patientens unika behov. En behandling är något vi gör tillsammans och relationen mellan mig och mina patienter är därför viktig. Jag tar emot patienter på min mottagning på Olofsdalsvägen eller via videosamtal

Jag behandlar vuxna och gymnasieungdomar med bland annat depressiva symtom, ångestproblematik, utmattning och närliggande områden. Min mottagning kan ses som ett privat alternativ till att söka behandling hos en psykolog på en vårdcentral. Grundorsakerna till problematiken är ofta varierande och jag har erfarenhet av att arbeta med problem som är kopplade till ADHD, utanförskap, relationsproblem, sömnproblem, identitet, kris och lindrigare trauman

Ring eller skicka SMS till 0760 - 242 247 eller använd kontaktformuläret för att kontakta mig


En integrativ behandling använder psykologisk kunskap från många olika områden för att anpassa behandlingen till patienten, istället för att anpassa patienten till behandlingsmetoden. Jag använder mig av bland annat av verktyg från Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), PsykoDynamiskTerapi (PDT) och Positiv Psykologi samt blandar ofta in mindfulness, självmedkänsla och neurovetenskap i mina behandlingar.

Mitt arbetssätt skiljer sig något från många andra psykologers och har varit uppskattat bland mina patienter. Många som känner att de inte fått den hjälp de behövt vid tidigare psykologiska behandlingar har känt sig hjälpta av mina metoder.

En skillnad är att jag blandar in positiv psykologi i mina behandlingar, medan många andra främst arbetar med klinisk psykologi. Kortfattat handlar klinisk psykologi om att minska psykologiskt lidande och positiv psykologi handlar om att öka psykologiskt välbefinnande. I mina behandlingar arbetar vi inte bara med problem och brister för att minska lidande utan även parallellt med styrkor och resurser för att öka välbefinnandet. 

Jag är ofta mer aktiv i mina behandlingar än många kollegor och tar med många av mina personliga egenskaper och styrkor i mina behandlingar, såsom nyfikenhet och kreativitet. Mina patienter uppskattar detta, men det kan skilja sig från den bild många har av hur en psykolog arbetar och kan kännas nytt och ovant för de som träffat psykologer tidigare.

Målet med mina behandlingar att att öka det positiva i livet, samtidigt som det negativa minskar. Kunskap om tanke-, känslo- och beteendemönster och förändring av dessa är centralt i behandlingen. Jag försöker förmedla kunskapen genom både ord, bild och upplevelser, för att underlätta lärandet.

Första steget mot förändring är att skapa insikt. Att få insikt är ofta både jobbigt och smärtsamt och jag vill vara tydlig med att en behandling ofta är ansträngande och kan kräva mycket tid och arbete utanför våra samtal. Det jag erbjuder är inte nödvändigvis en snabb och enkel lösning, men det en lösning där förhoppningen är att göra skillnad på lång sikt och det är en resa vi gör tillsammans.


När du läser detta har du troligtvis redan fått den första insikten om att du behöver en förändring i ditt liv och är nära att ta ett av de svåraste stegen i en behandling, att söka hjälp.

Använd kontaktformuläret i fliken bredvid för att kontakta mig, så hör jag av mig för att boka in ett bedömningssamtal. När vi träffas får du möjlighet att berätta mer ingående om vad du vill ha hjälp med och jag berättar vad jag kan erbjuda.

Det kan vara svårt och ovant att prata om sitt psykiska mående för första gången och under bedömningssamtalet hjälps vi åt för att sätta ord på tankar, känslor och vad du vill ha hjälp med. Bedömningssamtalet ger oss även tillfälle att känna efter om vi tror att vi kan arbeta bra tillsammans, vilket är en förutsättning för en fungerande terapeutisk relation. 

Alla behandlingar är unika och jag är nyfiken på att se hur vår resa mot en bättre framtid kommer att se ut.


Priser:

Bedömningssamtal: 600 kr för 1 timme

Behandlingssamtal: 1200 kr för 1 timme

OBS! Jag arbetar inte med par- eller gruppterapi, har inte möjlighet att utföra utredningar och kan inte förskriva medicin

Hippocampus Psykologbyrå AB

Kontakta oss
An image uploaded by userAn image uploaded by user
Olofsdalsvägen 10 Halmstad
Personal
Mathias Rydh
Läs mer
Mathias Rydh
Jag är legitimerad psykolog och har även en kandidatexamen inom kognitiv neurovetenskap med inriktning mot positiv psykologi