Henrik Wallin leg. psykolog

Jag har arbetat som psykolog inom psykiatri och habilitering sedan 2012. Utöver min grundutbildning har jag fördjupat mig i neuropsykologi och psykodynamisk psykoterapi. Som psykolog har jag arbetat med utredning och behandling från småbarnsålder upp till vuxna, med problem från neuropsykiatri och affektiva tillstånd till rådgivning och självförståelse.

I behandling tar jag emot vuxna för individuell psykoterapi. Där utgår jag från min psykodynamiska inriktning och är influerad av bland annat relationell och affektfokuserad psykoterapi. I kontakt med mig fokuserar vi framförallt på hur det är idag och hjälps åt att utmana det som är svårt. Ofta är historian viktig och den använder vi aktivt när vi förstår hur det kan bli idag. Fokus är mer på känslor än symptom. Tillsammans utforskar vi känslor, som de är och hur de påverkas i relationer.

Personligen tycker jag om att kombinera reflektion med ett aktivt liv, gärna ute i naturen. Jag kommer från en uppväxt på lantgård och fysiskt arbete. Det tar jag också med mig till möten i behandling. 

Kontakta mig för lediga tider på https://henrikwallinlegpsykolog.kaddio.com/contact-us

Personal
Bild på Henrik Wallin
Henrik Wallin
Psykodynamisk psykoterapi
60 min · 1200 kr
Läs mer
Psykodynamisk psykoterapi
60 min · 1200 kr
Baserad på relationell och affektbaserad metod