Psykologtjänst Birgitta Fernehall

Välkomnar och erbjuder enskilda, par och företag professionell psykologisk kunskap och hjälp i och utanför Lundaområdet. Mottagningen ligger centralt belägen i Lund men jag arbetar även digitalt genom GDPR-säker videolänk där Du loggar in med hjälp av Bank-ID.

Använder Du mobilversionen - skrolla nedåt för GDPR-säkert Kontaktformulär.

 

Om Mig:

Sedan min psykologexamen vid Lunds universitet år 2008 har jag arbetat omväxlande inom primärvård, smärtrehabilitering och företagshälsovård. Detta har givit en gedigen erfarenhet av arbete med både individ-, grupp- och organisationsuppdrag. Sedan 2016 driver jag även "Psykologtjänst Birgitta Fernehall".

Teorimodellen KBT (Kognitiv BeteendeTerapi), står som grundteoretisk bas i allt psykologiskt arbete - inte bara vad gäller individärenden. Tongivande är också Tomkins affektteori samt ACT (Acceptance and Commitment Theory). Arbete med självreglering är inspirerat av Dialektisk Beteendeterapi (DBT). 

Mitt arbete med Dig/Er erbjuder alltid en anpassad behandling oavsett uppdrag.

 

Samarbetspartners:

Kommun, Företagshälsovård och försäkringsbolag. Från februari  2020 har jag även samarbete med Region Skåne i en ackreditering inom Vårdvalet avseende KBT. Detta innebär att du är välkommen för behandling inom högkostnadsskyddet efter det att du erhållit en remiss hos läkare inom primärvården.

 

Jag erbjuder:

Enskilda samtal: Individanpassad behandling för stress, sömnsvårigheter, oro och ångest/panikångest, smärta samt nedstämdhet. Du är också välkommen med all slags relationsproblematik samt krisbearbetning. Vid individsamtal blir psykoedukation (information kring problematiken) och utforskande av problembild samt hemuppgifter anpassade till just Din specifika situation och förmåga till förändringstakt.

 

 Parsamtal:  Bekymmer i relationer brukar generellt handla om bristfällig kommunikation som i sin tur kan bottna i en rädsla och /eller svårighet att sätta ord på upplevt missnöje eller egna behov. Tolkningsutrymmet blir ofta för stort i relationen varför kommunikationsstrategier kan upplevas som hjälpsamt. Bärande teori är IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy).

 

Chefshandledning: Utveckling av chefsrollen och hjälp med tydlighet och struktur i ansvarsfrågor vid uppkomna situationer.  Teoretiska basen OBM (Organisational Behavioral Management) ger förutsättningar för en trygg och  fungerande chefsroll. Denna kännetecknas av förmedlandet av god kommunikation och tydliga rutiner och strukturer. Genom tydlig kommunikation minskar risken för oro och tolkande i arbetsgruppen vilket ofta kan leda till missnöje och konflikter.

 

Konflikthantering: Hjälp erbjuds såväl vid privata ärenden (exempelvis komplicerade familjesituationer) som konflikter på arbetsplatser. Generellt är det bra att mötas en gång enskilt med närmast berörda. Detta för att utforska var och ens uppfattning av den uppkomna situationen utifrån tolkning och ansvar. Därefter delges inhämtad information samt utforskas möjliga framkomliga vägar till förändring - initialt och på längre sikt.

 

Krisuppdrag: Jag erbjuder även stöd vid kris och trauman både för privatpersoner och organisationer. Grupp- och enskilda samtal är möjliga -  både på arbetsplatsen eller på min mottagning i Lund. Uppdragen har också ett visst mått av psykoedukation kring vanliga chock- och stressreaktioner. 

 

 

Oavsett  Dina  behov - Varmt välkommen att kontakta mig!

 

 

 

 

 

 

 

Psykologtjänst Birgitta Fernehall

Kontakta oss
Östra Mårtensgatan 19, 2:a vån. Lund