Erenius Psykologbyrå AB

Legitimerad psykolog Thomas Erenius

Erenius Psykologbyrå erbjuder affektfobiterapiKBTtraumabearbetning, samt neuropsykiatriska utredningar. Jag har omfattande erfarenhet av behandling av ångestbesvär som till exempel svåra tvångssyndrom, komplex PTSD, generaliserat ångestsyndrom och paniksyndrom, men även depression och arbetsrelaterad stress. I och med att jag har kompetens i flera olika metoder och även har arbetat på olika vårdnivåer, från slutenvård till primärvård, så kan jag anpassa behandlingen efter just dina behov. Jag har även mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna, både inom psykiatri och privat. Välkommen!