Daniela Lambert psykolog AB

Privat psykologmottagning i Lerum som erbjuder individuell psykoterapi, parterapi, handledning och utredning på konsultbasis. Jag erbjuder individuell psykoterapi för ungdomar och  vuxna vid de flesta tillstånd med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT), Acceptance Commitment Therapy (ACT)Compassionfokuserad terapi (CFT) samt parsamtal/ parterapi med inriktning mot Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT). All behandling är evidensbaserad och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utöver behandling erbjuder jag såväl process- som metodhandledning individuellt eller i grupp.  Det kan t.ex. röra sig om psykoterapihandledning, handledning i psykosocialt arbete, chefshandledning, studenthandledning för blivande psykologer eller psykoterapeuter, verksamhetshandledning för psykoterapeuter och psykologer i olika sammanhang eller handledning rörande bemötande av brukare för personal inom vård och omsorg såväl individuellt som i grupp. 

Personal
Bild på Daniela Lambert
Daniela Lambert
Leg psykolog