Christofer Gradin Franzén

Välkommen till klientsidan

Här kan du som är min klient logga in för att se och hantera dina bokade tider. 

Du som går i terapi på distans loggar in här strax innan vår inbokade tid. Jag ser när du är inloggad och ringer upp dig när det är dags att starta samtalet. 

Christofer Gradin Franzén

Tavastgatan 29D Stockholm
Kostnadsfria informationssamtal
Kostnadsfritt informationssamtal (video-länk)
15 min · 0 kr
Läs mer
Kostnadsfritt informationssamtal (video-länk)
15 min · 0 kr
15 minuters samtal med fokus på frågor som rör en möjlig terapiprocess med mig. Vi använder video-länk för samtalet, du behöver en dator med internet uppkoppling och web-kamera.
Kostnadsfritt informationssamtal (telefon)
15 min · 0 kr
Läs mer
Kostnadsfritt informationssamtal (telefon)
15 min · 0 kr
15 minuters samtal med fokus på frågor som rör en möjlig terapiprocess med mig. Samtalet sker via telefon.
Psykoterapi på mottagningen
Blockterapi
150 min · 3000 kr
Läs mer
Blockterapi
150 min · 3000 kr
Blockterapi är en intensiv behandlingsform där vi träffas vid 2 tillfällen á 150 minuter. Tillfällena brukar oftast bokas in nära varandra i tid. Ibland bokas ett kortare uppföljningssamtal in en eller ett par månader efter blockterapin.